Фирма  “ЕТА-СИС” ООД гр. Варна с управител инж. Светлин Парев е   специализирана в производството и доставката на противоударни и бронирани стъкла и касово оборудване в съответствие с изискванията на Наредба I –171/2001 и допълнения.

 

За осъществяване на външен контрол и сертификация на продуктите  е създадено дружество “Евростандарт- 2000” ООД,  което притежава сертификатите и патентите за производството. “Евростандарт- 2000” ООД е единствената фирма в България, притежаваща продуктови сертификати за бронирани стъкла класове BR2-NS (серия А N:145) и BR3-NS (серия А N:146), издадени от Органа по сертификация на продукти към Министерство на Отбраната на Република България, Изпълнителна Агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” (на страницата са публикувани и сканирани копия на сертификатите).

 

“ЕТА-СИС” ООД гр. Варна  може да осъществява оборудването на нови и преоборудването на вече съществуващи банкови офиси  на територията на цялата страна съгласно изискванията на Наредба I –171/2001 и допълнения.

 

Бронираните стъкла, противоударното остъкляване, както и  всички вложени материали, които имат връзка със сигурността, се придружават с  Декларации за съответствие от изпълнителя и Сертификат за степен на издържливост на материалите.