Предлагаме нестандартни и елегантни решения на СИСТЕМИ за ОПОВЕСТЯВАНЕ в различни обекти: центрове за настаняване от семен тип за деца или възрастни, болници, хосписи, старчески домове, хотели, почивни станции, барове, сладкарници, ресторанти и др.

По отношение на контрола върху пазачите - как изпълняват задълженията си, предлагаме 3 решения:

1. Система Бодрост с радиобутони

2. Система Обход

3. GSM контрол