Обикновеното стъкло не е в състояние да удовлетвори изискванията по отношение на сигурност, безопасност, дискретност, комфорт и естетика. Зимните загуби на топлина през прозорците са скъпо прахосване на енергия, a слънчевите горещина и блясък, проникващи през стъклото през лятото, намаляват комфорта. Слънчевата светлина, проникваща през обикновеното стъкло, със своите UV-лъчи причинява избледняване на цветните пигменти във всичко, от витрината на магазините и обзавеждането до произведенията на изкуството. Прозорците позволяват нежелано любопитство спрямо личния живот от страна на обикновени минувачи и на криминални субекти, както и кражба на компютърни данни чрез електронно-магнитни устройства. Освен това стъклото е слабото място, най-често атакувано от крадци и вандали или разрушавано от природни бедствия.


ЕТА-СИС е оторизиран вносител и дистрибутор на CNK Corporation- един от водещите световни производители по отношение на производството  и иновациите в разрабoтка на фолио, повишаващо качествата на стъклото с приложение в строителството, отбраната, аеронавтиката, медицината, автомобилите, висококачествените опаковки, електрониката и др.


Фолиото може да бъде поставено върху съществуващи прозорци или витрини и да разреши по един прост и финансово ефективен начин повечето проблеми на обикновеното стъкло. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение, за да Ви предложат най-добрия за Вас продукт, според това какво основно целите.