GSM предавател и приемник за управление на консуматори

Подходящи за всички случаи, когато трябва да се контролира работата на обект разположен на голямо разстояние от изпълнителното устройство. Пример: резервоари за чиста/мръсна вода, снабдени с нивомери и помпа за пълнене/изпразване на резервоара.