Предлагаме бронирани стъкла класове BR2-NS до BR6-NS , изработeни по специална технология, включваща прозрачен полиестер с висока степен на издръжливост / якост / и силно активна лепилна система. Дебелината им варира в зависимост от класа им на куршумоустойчивост. Те  са  лабораторно тествани  и   отговарят  на   изискванията за    устойчивост и издръжливост  за   съответния клас,  съгласно БДС EN 1063. Притежават сертификат за гарантирано качество – проведени изпитания за куршумоустойчивост от  лабораторията на Изпълнителна Агенция „Изпитвания и контролни измервания въоръжение, техника и имущества” към Министерство на отбраната на Република България, акредитирана за провеждане на изпитания по NATO-стандарт (Протоколи за изпитания 171/22.12.2004 до 176/22.12.2004, за проведените през 2004г. изпитания); продуктови сертификати (за изпитанията, проведени през 2008г.) и проведени изпитания от ЦСПП – Варна при Академията на МВР.