Адаптер 220/15V 550mA захранващ модул за зареждане на акумулатори

Адаптер 220/15V 550mA

-Авариен асансьорен комуникатор с ВГРАДЕНО РАДИО

Представяме на Вашето внимание единственото аварийно асансьорно разговорно устройство с вградено УКВ радио. Хубава музика от любимото радио осигурява приятна атмосфера в асансьорната кабина. При натискане на бутона за подаване на сигнал за авария, радиото се самоизключва, за да можете да проведете спокойно разговор с техниците.

Контрол на ползването на асансьора

Ако имате проблем с некоректни съседи, които ползват асансьора без да плащат и ако имате намерение да направите нещо по въпроса - сега е момента! Аварийното разговорно устройство за асансьори на ЕТА СИС вече се предлага във вариант с интегриран контрол на достъп, като оскъпяването е незначително. Активирането на бутоните на асансьора, за да може той да бъде използван, може да стане по няколко начина: I чрез мобилен телефон II чрез четец на карти/тагове (чип) III чрез дистанционни IV с комбинация от гореизброените

Аварийно разговорно устройство и аварийно осветление за асансьори: 2 в 1

Представяме на Вашето внимание едно устройство на атрактивна цена - Авариен комуникатор 2в1 за асансьори, с което удовлетворявате едновремнно две нормативни изисквания от НАРЕДБА-та ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ чл. 39: Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) Ползвателите на асансьори: 1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не по-малка от 1 W, в продължение на 1 час; ....(2)Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.... С нашия Авариен асансьорен GSM комуникатор 2 в 1 осигурявате едновременно двустранна разговорна връзка и аварийно осветление. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ИЛИ ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО!

Аварийно разговорно устройство за асансьори с аудио модул

GSM комуникаторът притежава същата функционалност като нашето аварийно разговорно устройство 2в1 с изключение на липсата на модул за аварийно осветление. Аварийното разговорно устройство с аудио модул е разработено специално за старите модели асансьори. Бутонът с LED подсветка, микрофонът и високоговорителят са поставени в пластмасова кутия с размери 86х58х28. Тя се монтира с помощта на 4 винтчета от вътрешната страна на бутониерата така, че аварийният бутон да застане на мястото на жълтия бутон (такъв 'звънец' имат всички бутониери на стари асансьори). С помощта на включения в комплекта шаблон за монтаж на бутониерата се пробиват отворите за микрофона, високоговорителя и монтажните отвори.

Аварийно алармено устройство за асансьор- гласова връзка през GSM

Едно от нормативните изисквания за осигуряване безопасност на асансьорите е: „Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора“. ЕТА СИС предлага комуникатор с вграден GSM модем, който изпълнява тази функция. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ИЛИ ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО!

Бистабилен магнитен датчик 1А Н3 НО с кабел с RJ накрайник

Магнитен датчик за положението на асансьорната кабина

За повече информация кликнете върху името или снимката на устройството!

Модул реле за включване към външна блокираща верига с 2 метра кабел

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Аудио модул за аварийно разговорно устройство за асансьор

Аудио модулът е разработен специално за старите модели асансьори. Бутонът с LED подсветка, микрофонът и високоговорителят са поставени в пластмасова кутия, която се монтира от вътрешната страна на бутониерата. За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Лицев панел за аудио модул

Декоративен лицев панел от от ABS с покритие хром. Монтира се върху бутониерата при необходимост/желание.

Аварийно осветление към асансьорен GSM комуникатор 2 в 1

В плафона на аварийното осветление е поместен и високоговорителя на Аварийния асансьорен GSM комуникатор 2в1. При спиране на тока, според изискванията на Наредбата, осветлението се включва за 1 час. Осигурена е допълнителна възможност асансьорните техници дистанционно да включват и изключват осветлението. За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Паник бутон

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

GSM антена 4dB/m с кабел 3 метра и магнитен фиксатор

Акумулатор 12V/1,3Ah

GSM комуникатор за асансьор във водонепроницаема кутия ФАМАТЕЛ

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!