Назад

GSM Video дайлер (GSMVideo V-0a)

 


Кратко описание:
GSM-Видео дайлерът освен функциите на обикновения GSM дайлер, позволява видеонаблюдение в реално време, видео-запис на алармени събития и преглед на записите от мобилен телефон.

За да работи видео-връзката е необходимо:
1. На мястото, където се монтира дайлерът да има 3G покритие.
2. За да осъществите видео-връзка е необходимо и Вие да сте на място с 3G покритие.
3. Телефонът Ви трябва да има опция Video-Call!
4. Използваните SIM карти да са с активирана от оператора опция за провеждане на видеоразговори!

Още
Технически параметри:
Брой телефонни номера с права за видео-връзка до 3 бр.
Времетраене на един видео-запис ок. 30 сек.
Брой видео-записи, съхранявани в модула 10 бр.
Брой телефонни номера за оповестяване до 9 бр.
Брой цикли на избиране 1
Захранващо напрежение 12V, 250mA
Управление
отпадащ +12V, подаващ +12V, отпадаща маса”, подаваща “маса”
Подавани служебни SMS
Open!, Close!, TEST OK, AC TROUBLE (+RESTORE),LOW BATT (+RESTORE), Out=1, Out=0
Брой камери до 2
Аудио вход 1


Цена клиенти (лв. без ДДС): 190.00

Инсталиране                              Работа