Назад

Линкс- алармена система с дистанционно управление и радиодатчици (LYNXPLUS)

 
 
 


Кратко описание:
Централа Lynx Plus е предвидена за охрана на малки обекти. Гарантира много висока надеждност против прихващане на кода и налучкване на кода. Поддържа до 11 бр. ДУ(дистанционно управление)+ 4 Радио-зони

Технически параметри:
Брой на дистанционните: До 11 бр.
Брой на зоните:4 жични + 1антисаботажна 24h + 4 безжични (радио)
Захранване: AC 220V; вграден трансформатор 220/16; DC 12V акумулатор с капацитет до 3Ah.
Собствена консумация в режим "включена", установени зони, липсва 220V: < 20mA
Алармени изходи: вградена пиезосирена 120 dB/m; NC+ тип "отпадащ + " до 300mA; NO- тип "отворен колектор" до 1A;
Изход включена/ изключена (за СОД): on/ off тип "отворен колектор" до 400mA;
Екстри: "Частично включване" ; " Камбанка " за Zone 1; " Памет " на зоните, предизвикали алармен сигнал; Алармиране при намаляване на системното напрежение под 10.5V вследствие на дълготрайно изключване на мрежовото 220V; Програмна защита от сработване поради смущения.
Време за свирене: програмируемо от 1 до 255 мин.
"Паника" при едновременно натискане на двата бутона на ДУ


Цена клиенти (лв. без ДДС): 105.00

Инсталиране                              Работа