Назад

ПУМА с обновен софтуер (PUMA v5326)Кратко описание:
Актуална информация за произвежданите в момента алармени системи ще намерите на новия ни сайт eta-sys.com


В софтуера на алармена система ПУМА има направени няколко промени, с които можете да се запознаете тук.
Който не познава ПУМА, може да види основните й възможности и характеристики тук.

Технически параметри:
Новото в софтуера при алармена система ПУМА версия 5326 и нагоре

1. Алармена система ПУМА вече може да работи и без SIM карта
В това на пръв поглед няма много смисъл, защото противоречи на самата концепция на алармената система ПУМА – тя е замислена и създадена да бъде напълно функционална, гъвкава и ценово достъпна система с вграден GSM комуникатор. Но практиката показа, че има ситуации, в които временно за по-кратък или по-дълъг период от време или пък за постоянно, се налага GSM комуникацията да бъде спряна. Тогава просто вадите SIM картата или спирате да я плащате и ПУМА продължава да работи като всяка обикновена аларма: ще пази обекта Ви както досега, но няма да Ви известява при аларма или друго събитие. Ако решите отново да използвате GSM известяване/ включване/ изключване през телефон: поставяте в комуникатора активна SIM карта с предваритено премахнат PIN код и готово.
Тази промяна касае и инсталатора: той вече може да програмира централата без да е поставил предварително в нея SIM карта.

2. Алармена система ПУМА вече може да бъде включвана и изключвана с SMS
Досега потребителите с права да включват/изключват централата през GSM можеха да го правят само с DTMF команди. Вече могат да го правят и с SMS. По-подробно можете да прочетете в т. 1.3.2 и 2.3.2 в 'Ръководство на потребителя'

3. Изходите на алармена система ПУМА вече могат да бъдат превключвани с SMS
Как става това можете да прочетете в т. 10.1 и 10.2 в 'Ръководство на потребителя'

4. Отделен SMS за състоянието на акумулатора
В предходните версии състоянието на акумулатора беше едно от събитията, които се получаваха като служебен SMS наред със спирането на тока. В някои региони на страната обаче спиране на електрозахранването далеч не е рядко явление и тогава предплатените симкарти бързо изчерпват лимита си. Това наложи да обособим отделен SMS при слаб акумулатор, защото състоянието на акумулатора е от голямо значение. Как може да бъде активирана тази опция можете да прочетете в 'Ръководство на инсталатора' т. 8 GSM settings Опции за телефонен номер (Tel Attributes).

5. Обновяване на софтуера на алармена система ПУМА
Това става през новото системно меню Update (Виж в 'Ръководство на инсталатора' Главните менюта – стъпка 4 System – System Update). Ако откриете на нашия сайт, че софтуера има нова версия с добавена функционалност, която искате да използвате, можете да ъпгрейднете системата през това меню, стига картата да има активиран Интернет

6. Сверяване през Интернет на датата и часа на алармена система ПУМА
Досега ПУМА ги сверяваше през GSM мрежата. Но тъй като мобилните оператори в България не поддържат единен формат на дата и час, сверяването им вече може да става автоматично през Интернет, стига картата да има активиран такъв. Ако картата няма Интернет, можете да ги сверявате ръчно (Виж в 'Ръководство на инсталатора' Главните менюта – стъпка 4 System – Date/Time Set).

По долу са обновените наръчници за инсталатора и потребителя и можете да ги изтеглите:

Цена клиенти (лв. без ДДС): 180.00

Инсталиране                              Работа