Назад

GSM комуникатор за асансьор (GSM LIFT)

 
 


Кратко описание:
Едно от нормативните изисквания за осигуряване безопасност на асансьорите е: „Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора“.

ЕТА СИС предлага комуникатор с вграден GSM модем, който изпълнява тази функция. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ИЛИ ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО!Технически параметри:
Предимства на разработения от нас GSM комуникатор:

* готов за ползване – изисква се само записване на телефонните номера в SIM-картата (или поне на първия) чрез GSM апарат;

* лесен за използване от страна на бедстващите. От хората в асансьора се иска само едно натискане на аварийния бутон за повече от 3 секунди, за да започне прозвъняване на записаните в SIM-картата на устройството телефони на техниците от аварийната служба;

* дава възможност на изпадналите в беда да контактуват с едно и също лице. В продължение на 1 минута след успешно проведен (или прекъснат по някаква причина) разговор помни номера, с който е бил проведен този разговор и при повторно активиране се обажда пак на него. Така се избягва неудобството да се обяснява причината за обаждането няколко пъти подред на различни служители и да не се оповестяват всички служители на обслужващата фирма за едно и също събитие;

* съвместим както с нови и модерни асансьори, така и със стари модели, монтирани преди години;

* не позволява злоупотреба с обаждания, когато асансьорът е в изправност;

* позволява обратно позвъняване в кабината: в този случай усилвателят е изключен и може да се прослуша какво се случва в кабината, което е подходящо преди дистанционно блокиране на асансьора. При необходимост може дистанционно да се включи усилвателя и да се проведе разговор;

* дава възможност за дистанционно управление от техническия персонал на асансьора – спиране/пускане, превключване на изходи и др.;

* има 2 управляеми чрез позвъняване изхода, които могат да бъдат програмирани дали да работят в тригерен или в импулсен режим; получаване на информация за състоянието на изходите;

* настройка на силата на звука на говорителя чрез тример-потенциометър;

* при аварийно събитие може да изпрати SMS на първия телефонен номер 'ELEVATOR TROUBLE' и при активиране оповестява до 4 телефонни номера;

* има възможност за дистанционно програмиране на много опции при желание;

* стандартно се захранва с 12V=;

* има възможност за добавяне на допълнителен захранващ блок 220V/12V + аварийно захранване чрез допълнителен акумулатор, в случай на отпадане на главното захранване;

* може да следи наличието на 220V и състоянието на акумулатора и да изпраща предупредителен SMS на първи телефон;

* следи нивото на GSM сигнала;

* работи с всички мобилни оператори;

* работи в широк температурен диапазон.

Накратко за специалистите:
Брой телефонни номера за оповестяване - до 4
Брой телефонни номера за управление - до 5
Блокираща верига - 1
Алармен вход - 1
Допълнителни входове - 3
Управляеми изходи (отворен колектор 500мА)- 2

Цена клиенти (лв. без ДДС): 110.00

Инсталиране