Назад

Дайлер стара розетка (ADILSTR)

 


Технически параметри:
Само пулсово избиране
Избира до 10 номера и предава тонален код
Препрограмира се с външен пулсов телефон
Енергонезависим

Инсталиране