Назад

Автономен телефонен дайлер платка (ADILPL)

 
 


Технически параметри:
Произвеждан е в 2 варианта: пулс и тон/пулс.
Избира до 10 номера и предава тонален код.
Препрограмира се с външен пулсов телефон.
Енергонезависим.

Инсталиране