Назад

GSM дайлер с вграден модем - от Вас само SIM картата! (AGSMDM2)

 
 
 


Кратко описание:
Моделът бе в производство и продажба до 03'09г. включително

Технически параметри:
Брой телефонни номера до 9 бр.
Брой цикли на избиране 3
Захранващо напрежение 12V, 500mA
Управление отпадащ +12V, подаващ +12V, отпадаща “маса”, подаваща “маса” Подавани SMS OPEN/ CLOSE, TEST
Продължителност на звъненето 40 сек./ тлф.

Инсталиране