Назад

Защо в последно време получавам GSM дайлер Emb с покрити със силикон изходи? (Outs)

 
 
 


Кратко описание:
Изходите са работещи. Който желае да ги ползва, трябва просто да отстрани силиконовото покритие. Защитени са със силикон, защото в последно време имахме няколко случая, в които бе подавано напрежение към тях.