Назад

Система "Бодрост" (BODROST)

 
 
 


Кратко описание:
Актуалната система Бодрост ще намерите на новия ни сайт eta-sys.com
Предназначена е за контролиране на работата на физическа охрана на обекти.Технически параметри:
Системата се състои от един или повече приемници, свързани към компютър по RS 485. На компютъра под Windows работи програмата за "БОДРОСТ". Безплатният вариант на софтуера поддържа до 8 радио-бутона, които пазачът трябва да натисне за определено време, напр. 5 минути (WALK DURATION) през даден интервал, например 30 минути (WALK TIME). Работното време на пазача се задава за всеки ден от седмицата. Системата предупреждава за за начало на времето за обход със звуков сигнал. Ако всички бутони не бъдат натиснати до края на времето за обход, звуковият сигнал се сменя с алармен и в log-файла се записва пропуск на обхода. В log-файл се поддържат записи за пускане и спиране на системата, времето на натискане на всеки бутон алармени събития. Могат да се правят всички необходими справки и да се разпечатват резултатите от тях.

Безплатен софтуер можете да изтеглите оттук!
USB-драйвер можете да изтеглите оттук!

                              Работа