Назад

Болнична система за оповестяване (HOSPITAL)Кратко описание:
НОВО от м. август 2013г. - Безжичната система на ЕТА СИС за оповестяване за болници, старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип за деца или възрастни и др. (повиквателна, сестринска система) вече се предлага и във вариант с безплатен софтуер под Windows. Безплатният софтуер за инсталиране на нова болнична система можете да изтеглите оттук . (Ако имате действаща отпреди 2018г болнична система, но се налага да я инсталирате отново, запазвайки всички данни, използвайте следния линк . Промени относно функционалността и необходимата техника няма, с изключение на това, че вече не е необходимо да се закупува допълнително компютър или рутер, защото програмата може да бъде инсталирана на произволен компютър с Windows. Променена в известна степен е визуализацията.Безжичната болнична система за оповестяване осигурява надеждна връзка на пациентите с медицинския персонал. Всяко постъпило повикване от страна на пациентите предизвиква звуков и светлинен сигнал. Времето на повикване и времето, в което персоналът се е отзовал, се регистрират в компютър. Съхранява се архив на събитията. Справки могат да се правят както локално, така и през Интернет.
Системата има възможност за разширение и включване на нови стаи и етажи чрез добавяне на нови приемници и бутони.
Още...Технически параметри:
Необходима техника

Системата се състои от:
компютър,
приемници,
бутони за повикване (предаватели),
четци за регистриране приемането на повикването (безжичен предавател с рид ампула, за краткост – ресет бутон)

За всяко легло е необходим бутон (безжичен предавател). Служи на болния за повикване на медицинския персонал. В компютъра се регистрира времето на повикване. Може да бъде закрепен на стената или при тежко болни пациенти може да се държи в ръка.

За всяка стая е необходим ресет бутон (безжичен предавател с рид ампула). Спира звуковия сигнал и/или светлинната сигнализация при поднасяне към него на магнит. В компютъра се регистрира кога медицинският персонал се е отзовал на повикването. Монтира се на касата на вратата или на стената до вратата вътре в стаята.

Приемници (с или без дисплей). Приемат сигнала от бутоните и го предават към компютъра. Приемникът с дисплей визуализира номера на стаята, от която е постъпило повикването. Височината на цифрите е 12см. Обикновено се разполага в средата на коридора, за да се вижда добре (при по-дълги коридори могат да се поставят няколко приемника с дисплей). Броят на приемниците зависи от дължината на коридора и степента на екраниране на сигнала на предавателите от стените на помещенията. При нормални условия обхватът на един приемник е 15-20м. Принципът на определяне броя на приемниците и разположението им е изискването сигнала от всеки предавател да се улавя от минимум 2 приемника. При повече от един етаж приемниците се разполагат шахматно.

Окабеляване има само в коридора от приемниците до компютъра. Необходим е кабел UTP или FTP.

Захранване- адаптер 12V, разположен до компютъра или в коридора.

Компютър- регистрира и визуализира повикванията и реакцията на персонала. Записва хронологията на събитията. Дава възможност да се правят справки.

Преобразувател RS485 на RS232- монтира се на компютъра и служи за предаване на серийните сигнали от RS232 на далечно разстояние.

Адаптер 12V 2A

Инсталиране                              Работа