Какво е Сертификатът Коректна Фирма

Сертификатът Коректна Фирма съществува на европейският пазар от 2013 година. Проектът е иницииран от полската фирма CBOK Ltd след предварително наблюдение, че всеобхватният Интернет и бързо развиващите технологии се намесват и ясно изменят съществуващите бизнес модели, както и държанието и реакциите на потребителите. След провеждането на определени експертизи, бе сътворена иноваторска, авторска методика на изследване, която позволява на базата на създаден алгоритъм да се определи т. нар. Коефициент на Мнения. "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД за своя сметка провежда изследване на дадено предприятие в България, използвайки специализираната програма, която е сътворена от полското дружество, според горе споменатият алгоритъм. През месец февруари 2015г Изследователският център на клиентските мнения на база на обстойно проучване на Интернет пространството удостои ЕТА СИС ООД със Сертификат "Коректна фирма"