Как може при задействане на аларма ПУМА тя да бъде изключена от ГСМ на потребителя?

Отговор:

Изключването досега можеше да стане едва след като приключи цикъла с прозвъняванията. ПУМИ-те, произвеждани след март 2014г са с обновен софтуер: ако клиент с права да включва/изключва алармената система, й вдигне при позвъняване при алармено събитие, може да я изключи с *10

 

    Как да се свържат пожарни датчици към ПУМА?

Отговор:

Няма проблем към централата да се включат пожарни датчици с релеен изход, като плюса на захранването на пожарните датчици се вземе от +AUX, а минус – от някой от изходите OUT1 до OUT4, програмиран като тип 7 (стр. 5 от упътването), а релейните контакти се свържат към зона, програмирана като пожарна.

Когато се ползват пожарни датчици с токов изход: вземате едно реле с НЗ (нормално затворен) контактна група с бобина 12V и ток на сработване 16-20mA, свързвате единия край на бобината на +AUX, от другия край на бобината вземате + за датчиците, а минуса – както по-горе. НЗ контакта на релето свързвате на пожарната зона.

 

    Може ли включване на алармената система ПУМА да става само с един бутон (пенсионерите например по-трудно се оправят с клавиатури)?


    Отговор:

За пенсионери, малки деца и за хора, които трудно боравят с клавиатури и цифри имаме разработена приставка „Четец на карти“: представлява малка платчица, която се „щраква“ към платката на клавиатурата. Тогава включването и изключването става с поднасяне на карта/таг към горния десен ъгъл на клавиатурата. Цената на тази приставка и цените на картите/тагове са поносими за всеки джоб.

Другата опция е използването на ромбовидните клавиши, кото са достъпни и при затворен капак. Само че пак са 2 клавиша, защото трябва да се укаже дали се включва в режим STAY или AWAY (стр 1 от упътването на инсталатора)


Как може GSM дайлер Emb да се използва като самостоятелна система за известяване?

Отговор:

Схемата на свързване на GSM дайлер Emb като самостоятелна система за известяване ще намерите на последната страница на файл „Инсталиране“, който можете да изтеглите оттук.


Как да захраня GSM дайлер Emb, когато го свързвам към пожароизвестителна централа със захранващо напрежение 24V?

Отговор:

Директно. Произвежданите от м. Февруари 2014г GSM дайлери Emb работят със захранващо напрежение от 12V до 32V.